În cadrul firmei funcționează 6 stații de betoane, 3 stații de agregate, o stație de fier fasonat și o carieră de piatră. Dispunem de o tehnologie modernă de realizare a prefabricatelor din beton. Avem în dotare mijloace proprii de încărcare şi transport.

Lucrări de construcții civile, agricole, industriale, edilitare, drumuri, poduri, terasamente, etc. Consultanță tehnică și economică în domeniul investițiilor. Elaborarea de proiecte, obținerea autorizațiilor necesare în vederea executării lucrărilor de construcții.

Dispunem de un parc auto propriu, compus din autobasculante de mare capacitate, trailere și automacarale de diferite capacități, autobetoniere cu capacitate de transport cuprinse între 5-12 mc, autopompe de beton și altele.

Dispunem de o hală nouă de producție cu suprafața totală de cca. 7000 mp, având o capacitate de producție de aprox. 700 tone/lună, precum și de o suprafață de depozitare de cca. 2000 mp.