Lucrări de construcții civile, agricole, industriale, edilitare, drumuri, poduri, terasamente, etc. Consultanță tehnică și economică în domeniul investițiilor. Elaborarea de proiecte, obținerea autorizațiilor necesare în vederea executării lucrărilor de construcții.